Напрямки діяльності

 

Проблема школи на 2020-2025 роки :

 

 

створення умов психічного й фізіологічного комфорту через запровадження інноваційних педагогічних технологій для формування в учнів цілісної системи знань з усіх предметів, забезпечення активної позиції суб’єктів навчально-виховного процесу до результатів своєї роботи, виховання компетентної соціально адаптованої особистості, патріота України.

 

 

Напрямки діяльності :

 

 

забезпечення ефективної навчально-виховної роботи в школі І –ІІІ ступеню;

 створення належних умов  для адаптації до навчання в основній школі для учнів 5-х класів;

активізація роботи щодо організації навчально-виховного процесу через чітке структурування навчального матеріалу на уроці, встановлення пріоритету уроку, як засобу соціалізації учнів та розвитку життєвих компетенцій;

продовження інформатизації освітнього процесу, використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення всіх предметів навчального плану та управлінської діяльності;

продовження роботи щодо підвищення якості впровадження у навчально-виховний процес інноваційних технологій, інтерактивних методів навчання, узагальнення власного педагогічного досвіду;

формування у дітей та учнівської молоді відкритості, толерантного ставлення до відмінних від національних ідей, цінностей культури, мистецтв, здатності диференціювати спільне і відмінне в різних культурах, сприймати українську культуру, як невід’ємну складову загальнолюдського;

спрямування виховного процесу на найвищі морально-духовні та потенційні можливості виховання, створення умов для досягнення життєвого успіху особистості, розвитку її індивідуальних здібностей;

забезпечення подальшого розвитку учнівського самоврядування, широкого залучення його до вирішення питань організації навчального процесу, розвитку громадянської активності, організації здорового способу життя учнівської молоді;

посилення профорієнтаційної роботи з неповнолітніми, забезпечення постійного контролю за дотриманням законодавства, спрямованого на профілактику правопорушень та бездоглядності серед учнів, які виховуються у неблагополучних сім’ях із залученням органів внутрішніх справ, служби у справах неповнолітніх, місцевих рад, громадськості;

суворе дотримання вимог Закону України «Про охорону дитинства», обласних, міських і районних програм, які направлені на поліпшення умов виховання, навчання та оздоровлення, соціального та матеріального забезпечення та захисту дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування;

створення необхідних умов для роботи методичних підрозділів, координації їхньої роботи, організація безпосереднього управління роботою керівників методичних об’єднань та активізація їх діяльність щодо надання допомоги малодосвідченим вчителям;

активізація індивідуальної роботи з обдарованими та здібними дітьми, систематичної та послідовної роботи щодо підготовки учнів до олімпіад, конкурсів, турнірів різного рівня;

зміцнення матеріально-технічної бази навчального закладу при залученні підприємств, організацій, громадськості, спонсорів, батьків.