Розвиток творчого потенціалу учнів при розв'язанні задач методом алгоритмізації

2011 / 11 / 13 - admin
  Інформатизація шкільної освіти викликає певний інтерес, який виявляється до впровадження нових інформаційних технологій. Комп'ютер дає нові можливості для творчого розвитку дітей,  можливість вирішувати більш цікаві і складні завдання.  Протягом всього періоду викладання інформатики в школі (з 1995 року, тобто протягом 15 років) актуальність теми «Основи алгоритмізації та програмування» зазнала значних змін. В силу деяких обставин: наявності теоретичної бази предмета і технічного забезпечення кабінету інформатики, значущість викладання теми в період з 2003 року по 2008 рік значно знизилася. Точніше треба сказати, зменшилася кількість уроків, відведених на вивчення цієї теми в старших класах. Більша частина часу відводиться на викладання тем циклу «Інформаційні та комунікаційні технології». А по новій навчальній програмі для учнів 9-11 класів взагалі тема розглядається тільки в 11 класі. Поряд з цим анітрохи не змінилися вимоги до рівня засвоєння знань і вмінь цього розділу програми з інформатики, так як він залишається основою фундаментальних знань з предмета.  Протягом тривалого періоду  вчителя інформатики перебували в скрутному становищі, оскільки не мали програм і підручників, а пропонувалися тільки «рекомендовані». З введенням нової комп'ютерної техніки можна було б перевагу віддати викладання комп'ютерних технологій, так як в той період це було сучасно й актуально. Але для себе я вирішив, що необхідно вишукати всі можливості, щоб викладання теми «Основи алгоритмізації та програмування» залишалося на достатньому теоретичному та практичному рівні. Поглибленому вивченню предмета завжди супроводжувало викладання спецкурсів, курсів за вибором в 10-11 класах профільної школи, факультативів у 9 класів та гурткової роботи в 6-8 класів. Вступ до інформатики. 6-7 класи. (Автори: Морзе Н.В., Мостіпан О.І.). Прикладна математика. 8-9 класи. (Автор Рудик О.Б.). Основи програмування. 10-11 класи. (Автор Лисенко Т.І.) Як показує досвід роботи, розділ  "Основи алгоритмізації та програмування"  є одним із найцікавіших та  найбільш розвиваючих творчий потенціал алгоритмічного мислення учнів. Д.Ю. Севастьянов Презентация опыта: Скачать