Прес-центр

І. Основними завданими Прес-центру є:
 1. моніторинг  інформації про роботу структурних підрозділів Майданчика освітніх послуг;
 2. інформування громадськості про результати роботи МОП;
 3. зв’язок з громадськістю через засоби масової інформації міста;
 4. пропаганда серед населення освітніх послуг Майданчика;
 5. організація роботи довідкової служби Прес-центру.
ІІ. Прес-центр відповідно до покладених на нього завдань:
 1. здійснює керівництво і контролює діяльність прес-центрів структурних підрозділів      МОП: ЗОШ І-ІІІ ступенів №5, ЗОШ І-ІІІ ступенів  №16, школи-інтернату №1, б-ки  ім. Кошового;
 2. здійснює збір, обробку та узагальнення інформації про роботу структурних підрозділів МОП;
 3. інформує  громадськість про результати роботи МОП, освітні новації у галузі педагогіки, плани роботи МОП через співпрацю з редакцією газети «Провінція» м. Костянтинівка, випуск інформаційних бюлетенів, листівок, оголошень;
 4. пропагує серед населення освітні послуги Майданчика;
 5. надає допомогу в орієнтації у сфері послуг МОП;
 6. здійснює систематичне вивчення інтересів населення у сфері діяльності МОП  шляхом анкетування, соціологічних опитувань, роботи з батьками учнів шкіл , інформує про результати організаторів МОП;
 7. виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
ІІІ. Прес-центр має право:
 • одержувати в установленому порядку від керівників прес-центрів структурних підрозділів, керівників МОП , громадських організацій інформацію та матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
 • координувати діяльність та вносити пропозиції щодо удосконалення роботи прес-центрів структурних підрозділів МОП ( ЗОШ №5, ЗОШ №16, школи-інтернату, б-ки ім. Кошового);
 • організовувати заходи що сприяють пропаганді діяльності МОП;
 • обирати оптимальні методи роботи з громадськістю;
 • взаємодіяти з іншими структурними підрозділами МОП;
 • надавати інформацію про діяльність МОП , погодивши її з організаторами;
 • організовувати конкурси, фестивалі, культурно-масові заходи з метою популяризації та пропаганди діяльності МОП.
ІV. Прес-центр очолює особа, обрана на засіданні керівників прес-центрів структурних підрозділів. Вибори керівника відбувають один раз на рік. Керівник Прес-центру спрямовує й координує роботу керівників прес-центрів структурних підрозділів. Керівник має право розподіляти доручення  серед членів Прес-центру. V. Структура Прес-центру:
 • Відділ моніторингу
 • Відділ  зв’язку із громадськістю
 • Відділ зв’язку зі ЗМІ
 • Відділ «Довідка»
 • Відділ «Творча ініціатива»
 • Відділ реклами
VІ. Прес-центр утримується за рахунок спонсорської допомоги.