Дебатный клуб

Для проведення публічних суспільних обговорень із питань окремих нормативно-правових актів з питань інноваційної діяльності, з актуальних політичних питань у школі створюється Дебатний клуб. Програма Дебатного клубу передбачає створення необхідних умов для набуття та використання правових і політичних знань усіма верствами населення освітнього майданчика, закріплює основні напрямки освітньої діяльності і заходи щодо її реалізації: Основні програмні завдання Дебатного клубу:
 1. Надавати допомогу в діяльності різних організацій і установ підтримка правової і  політичної освіти населення.
 2. Забезпечити висвітлення актуальних проблем держави і права, чинного законодавства України.
 3. Організувати консультації з правових і політичних питань.
 4. Здійснювати заходи щодо попередження проникнення у свідомість дітей культу насильства, жорстокості.
 5. Забезпечити розробку програм правової та політичної освіти населення освітнього простору.
 6. Проводити заходи з метою поширення знань про державу і право, правову політику, політичну систему суспільства.
 7. Забезпечити виконання основних прав і свобод людини.
Дебатний клуб сприяє обміну інформацією з питань розвитку освіти, культури, правознавства, сприяє утвердженню у свідомості громадян України основних національних і громадянських вартостей, сприяє розвитку демократії та толерантності, громадської активності мешканців освітнього майданчика. Дебатний клуб складається з трьох секторів:
 1. сектор громадських слухань;
 2. сектор дискусій та диспутів;
 3. сектор зв’язку з громадськістю.
Дебатний клуб у школі виконує культурологічну, духовно стверджуючу функцію ціннісної орієнтації, сприяє світогляду самовизначення молоді, формує любов до рідної культури, повагу до закону, національних традицій та політичних установ, особисту активність громадян. Управління діяльністю клубом базується на демократичному виборі президента, віце-президента, голів секторів. Склад секторів працює під керівництвом педагогічних працівників.Діяльність Дебатного клубу сприяє формуванню наступних якостей і вмінь:
 • інтегруватись у динамічне суспільство;
 • використовувати знання як інструмент для розв’язання життєвих проблем;
 • критично мислити;
 • володіти комунікативною культурою;
 • генерувати нові ідеї;
 • запобігати та виходити з будь-яких конфліктних ситуацій;
 • використовувати свій потенціал для самореалізації.