Проектне бюро

Випускник сучасної школи зацікавлений одержанні знань. Тому метою шкільної освіти сьогодні є максимально можлива соціалізація випускників. Ми перебуваємо в ситуації, коли учневі потрібно постійно працювати над поповненням своїх знань. Тому необхідно перейти до ідеології розвитку людини на основі особистісно-орієнтованої моделі освіти, у якій дослідницькі, творчі методи навчання відіграють провідну роль. В арсеналі подібних педагогічних засобів і методів навчання проектування розглядається як основний вид навчальної діяльності. В основі методу лежить уміння орієнтуватися в інформаційному просторі й самостійно конструювати свої знання. Діяльність учнів може бути індивідуальною, парною або гуртовою. Робота виконується протягом заданого відрізка часу й спрямована на розв’язання конкретної проблеми. Результатом проекту є здатність перенести придбані навички на наступну проектну роботу, на іншу ситуацію. У цьому проявляється ступінь розвитку творчого потенціалу дитини, її здатність до активної, самостійної творчої діяльності в ситуації вибору. Мета:
  1. Зацікавити школярів в одержанні знань, які потрібні їм для успішної інтеграції в соціум і адаптації в ньому.
  2. Навчити проектній діяльності кожного бажаючого.
  3. Розвивати здатність перенести придбані навички на наступну проектну роботу, на іншу ситуацію, роботу з іншим матеріалом.
  4. Сприяти розвитку творчого потенціалу дитини, її здатність до активної, самостійної та творчої діяльності в ситуації вибору.
Ми пропонуємо використовувати навчальні проекти як альтернативну форму атестації учнів. Зміст навчальних проектів ґрунтується на певних навчальних темах. Виконання завдань навчальних проектів пропонується як самостійна домашня робота учнів. Координація, корекція, допомога у вирішенні певних питань, інформаційна підтримка здійснюються на консультаціях з певних предметів. Умовами ефективності навчальних проектів є: додержання принципів системності й послідовності щодо проведення і підбору змісту; практична цінність результату проекту; самостійність та активність учнів на всіх етапах виконання проектів.